BC United
 > 
 > 

Commissies 

De commissies zijn:

 • Prestatieve Commissie
 • Jeugd Commissie
 • Recreatieve Commissie
 • Pers & Presentatie commissie
 

Prestatieve Commissie

BC United kent een groep van ongeveer 25 prestatieve spelers. Zij trainen tweemaal per week en nemen deel aan landelijke en regionale competities en toernooien. Onze trainers zijn onderworpen aan de statuten en reglementen zoals die zijn opgesteld door de Nederlandse Badminton Bond. Dit kan zijn door een lidmaatschap van deze bond of een document waarmee dit wordt bereikt. De competitie duurt in principe van september t/m januari. Daarna begint het toernooien seizoen.

Van jongs af aan worden de spelers getraind op slagtechniek, voetenwerk, conditie en tactiek. Dit gebeurt onder leiding van ervaren en gediplomeerde trainers. Op basis van leeftijd en speelniveau worden de spelers ingedeeld in trainingsgroepen.

De prestatieve commissie regelt zaken m.b.t. de prestatieve jeugd en senioren spelers:

 • Training van competitiespelers en recreatieve spelers (o.a. werving en scholing trainers)
 • Begeleiden van competitiespelers (o.a. voorlichting, vervoer en coaching) 
 • Indeling en inschrijving van de teams op het juiste competitie niveau
 • De start van de competitie (o.a. clubkleding, teamfotografie, competitieboekje en -klapper)
 • de invulling van de competitie (o.a. zaalhuur, materialen en bezetting wedstrijdtafel)
 • De afsluiting van de competitie (o.a. verzorgen van de accommodatie en huldiging van kampioenen

De leden van de prestatieve commissie zijn:

 • Voorzitter vacature 
 • Gilliam Timmermans (deeltijd interim voorzitter)
 • Géke Pardoel (deeltijd voorzitterl)
 • Bart Cuijpers (Hoofdtrainer, CCP en trainerszaken)
 • Liset Daemen (Clubkleding)
 • Yvette Timmermans (Clubkleding)
 • Lilian Timmermans (Competitie afsluiting)
 • Ingrid Boere (Organisatie wedstrijdtafel)
 • Ineke Derkx en Ruud Buis (wedstrijdtafel)
 • Ton Peeters (shuttle beheer)

De commissie heeft nog behoefte aan ondersteuning in de vorm van :

 • Beheer van materialen
 

Jeugd Commissie

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen lid worden van BC United. Zij komen in startersgroepen terecht. De trainers zullen dan beoordelen of de kinderen verder kunnen richting prestatief badminton of dat ze verder gaan met recreatief badminton.

Vanaf jongs af aan worden de spelers getraind op slagtechniek, voetenwerk, conditie en tactiek. Dit gebeurt onder leiding van ervaren en gediplomeerde trainers. Op basis van leeftijd en speelniveau worden de spelers ingedeeld in trainingsgroepen.

De jeugdcommissie regelt activiteiten voor de jeugd:

 • Trainingen voor de recreatieve spelers
 • Club kampioenschappen (voor recreatief en prestatieve spelers)
 • Jeugd springplanktoernooi
 • Jeugdkamp
 • Bezoek aan een zwembad
 • Bezoek zwarte Piet op de trainingen

De leden van de jeugdcommissie zijn:

 • Marij Jacobs (voorzitter)
 • Ingrid Huijts
 • Maaike Jacobs
 • Silke Seuren
 • Sander Roelofs
   

  Recreatieve Commissie

  Bij United kun je op maandag- en dinsdagavond en woensdagmorgen recreatief badmintonnen. In een ontspannen sfeer kan er op ieder niveau gespeeld worden. Ieder spelmoment is er een begeleider aanwezig die er voor zorgt dat iedereen voldoende kan spelen. Nieuwe spelers kunnen een start training krijgen.De recreanten kunnen 2 keer per jaar deelnemen aan een door United georganiseerd toernooi.

  In oktober is dat het knommelmix toernooi. In het voorjaar is dat het groot Venloos recreanten toernooi, waarvoor ook spelers van buiten de vereniging zich op kunnen geven.

  Daarnaast nemen spelers van BC United regelmatig deel aan toernooien bij andere clubs en zijn er uitwisselingen met andere verenigingen. De recreanten commissie regelt zaken m.b.t. de senioren recreative spelers:

  • Trainingen voor recreatieve spelers
  • Begeleiden van de speelavond voor de recreatieve spelers
  • Organiseren van activiteiten.
  • Organiseren van het BC United speedminton Event tijdens de Venlose beach sportdagen.
  • Het regelen van wedstrijden in de recreanten regio competitie

  De leden van de recreantencommissie zijn:

  • Patrick Pijpers           (interim) Voorzitter
  • Mia Heunen               contactpersoon dinsdagavond en woensdag
  • Bart Cuijpers             contactpersoon maandagavond
   

  P&P Commissie

  Deze commissie regelt alle zaken m.b.t. de pers en promotie. Ze verzorgt ook het nieuws binnen en buiten de club. Hieronder valt het beheer en updaten van de website van BC United en het uitbrengen van de nieuwsbrief elke maand voor alle leden. De leden van deze commissie zijn: