BC United
 > 
 > 

  


 

Contributie

Contributie-bedragen

Junior 

(tot en met 17 jaar)

Senior

(18 jaar en ouder)

 
Inschrijfgeld € 11,50 € 16,00 eenmalige heffing
Clubcontributie € 70,00 € 85,00 per half jaar

Prestatieve toeslag

(indien van toepassing)

€ 17,50 € 32,50 per half jaar

Gezins-korting: vanaf 3e (goedkoopste) lid 50% korting op clubcontributie

Al onze leden worden als lid aangemeld bij de Nederlandse Badmintonbond. Zij zijn daardoor onderworpen aan de statuten en reglementen die door de Nederlandse Badmintonbond zijn opgesteld. De contributie van de bond wordt door BC United voldaan en is bij de clubcontributie inbegrepen.

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk bij de ledenadministratie.  

Prestatieve spelers die bij BC United willen stoppen, dienen dit vóór 1 april te doen. Na deze datum zijn ze verplicht de contributie van het volledige jaar daaropvolgend geheel te voldoen. (Bondsregel)

Recreatieve spelers die bij United willen stoppen kunnen opzeggen vóór 1 juni of voor 1 december. Na deze datum zijn ze verplicht de contributie van het volledige halfjaar daaropvolgend geheel te voldoen.

(De Statuten van BC United, dd 20 september 1999, liggen ter inzage bij het secretariaat. Hierbij zij vermeldt dat de Statuten aan actualiteit dienen te worden aangepast)