BC United
 > 
 > 

  


 

Contributie

Voor het inschrijfgeld en de contributie maken we onderscheid tussen junioren (t/m 17 jaar) en senioren (18 jaar en ouder).
• Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt €11,50 voor junioren en €16,00 voor senioren.
• De clubcontributie bedraagt per half jaar €70,00 voor junioren en €85,00 voor senioren.
• De toeslag voor competitie-spelers bedraagt per half jaar €17,50 voor junioren en €32,50 voor senioren.

Gezinskorting: vanaf het 3e lid is er 50% korting op de clubcontributie van het goedkoopste lid.

Heeft u een Venlo-pas? Dan kunt u die gebruiken om de contributie te betalen. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Beste ouder(s), Wil uw kind graag badmintonnen, maar heeft u moeite met het betalen van de contributie? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u helpen met een bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondsenvenlo.nl

Al onze leden worden aangemeld als lid bij de Nederlandse Badmintonbond. De bondscontributie wordt door BC United betaald en is bij de clubcontributie inbegrepen.

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij de ledenadministratie.
• Recreatieve leden kunnen opzeggen vóór 1 juni of 1 december. Bij opzeggen na deze data zijn ze verplicht de contributie van het volledige halfjaar daaropvolgend geheel te voldoen.
• Competitiespelende leden moeten opzeggen vóór 1 april*. Bij opzeggen na deze datum zijn ze verplicht de contributie van het volledige jaar daaropvolgend geheel te voldoen. Dit is een regel van de Nederlandse Badmintonbond.

*Van competitiespelers wordt verwacht dat ze de competitie afmaken als ze hiervoor zijn ingepland en dat ze tijdig aangeven als ze willen stoppen zodat ze niet meer worden ingepland voor de nieuwe competitie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Nel van Heijster.