BC United
 > 
 > 

Privacy policy

01. BC United

Je leest op dit moment de privacy verklaring van BC United. BC United is een sportvereniging dat zich richt op beoefenen van Badminton. Zowel recreatief badminton als competitief badminton is mogelijk bij BC United.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door BC United verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door BC United, neem dan gerust contact op!

Sporthal Egerbos

bcunited.webmaster@gmail.com
Drie Decembersingel 34
5922 BD  Venlo
Tel. 077 - 3821389

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door BC United. Deze worden hieronder toegelicht

01. Het versturen van nieuwsbrieven

BC United stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling van activiteiten binnen de club. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het aanmeldformulier op de website van BC United. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met BC United via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om de aanmelding en betaling te voltooien.

03. Ontvangers

De gegevens die BC United ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor een lidmaatschap, wordt jouw voornaam, achternaam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Dropbox

De ledenlijst wordt bijgehouden in een excel bestand en bewaard op Dropbox. In dit excel bestand worden de volgende gegevens bijgehouden:
- Voornaam
- Achternaam
- Tussenvoegsel
- Geslacht
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Datum begin lidmaatschap
- Bondsnummer (indien bekend)
- E-mailadres

Dropbox is alleen toegankelijk d.m.v. een united gmail account. Het Excel bestand is voorzien van een wachtwoord. 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door BC United, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de mail of door een mail te sturen naar bcunited.webmaster@gmail.com.

02. Het versturen van e-mails over bijeenkomsten of vrijwilligersacties

Jouw voornaam, achternaam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de mail of door een mail te sturen naar bcunited.webmaster@gmail.com.

03. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met BC United via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

04. Ledenadministratie

Op het moment dat je ingeschreven staat als lid van BC United wordt je toegevoegd aan de ledenadministratie. Dit bestand bevindt zich op Dropbox, welke alleen toegankelijk is door geauthenticeerde BC United gmailadressen. Deze BC United gmailadressen zijn verspreid onder de bestuursleden en aangewezen personen door het bestuur. Denk hierbij aan de P&P commissie, de jeugdcommissie, trainers en vrijwilligersacties. Na uitschrijven bij BC United worden de persoonsgegevens nog tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05. Beveiliging

De persoonsgegevens die door BC United of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar BC United. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij BC United vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BC United. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door BC United. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij BC United vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij BC United opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of club, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient BC United al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BC United niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat BC United jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via bcunited.webmaster@gmail.com. Dit zal vervolgens besproken worden in een bestuursvergadering en kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap.