BC United
 > 
 > 

Vertrouwenspersonen

Bij BC United zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Hierdoor heeft iedereen die betrokken is bij de vereniging de mogelijkheid om melding te maken van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

De vertrouwenspersonen zijn:
Maud Jacobs en Sanne van Heijster

Wil je hen iets melden of vragen? Stuur dan een e-mail naar bcunited.vertrouwenspersoon@gmail.com  Vergeet niet om in je e-mail je telefoonnummer te vermelden. Dan kunnen ze contact met je opnemen.

De vertrouwenspersoon gaat op basis van de bij hem/haar neergelegde problemen zo discreet mogelijk gesprekken aan met de probleemhouder en de probleemveroorzaker. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon ondersteuning aanvragen bij het bestuur.

Als het gaat om seksuele intimidatie of seksueel misbruik, dan kan iedereen die betrokken is bij de vereniging ook terecht bij Badminton Nederland