BC United
 > 
 > 

Vertrouwenspersonen

Bij BC United staat De veiligheid van de leden voorop. In de statuten staat dat leden verplicht zijn de belangen van de vereniging niet te schaden. Het moet duidelijk zijn dat in hieronder ook valt dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd.

Bij BC United zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld. Hierdoor wordt het mogelijk dat iedereen in de vereniging in de mogelijkheid wordt gesteld om melding te maken van ongewenst gedrag van leden.

De vertrouwenspersonen zijn:
Gilliam Timmermans en Maaike Jacobs

Je kunt een melding of vraag bij hun neerleggen door hen aan te spreken of door een mail te sturen naar bcunited.vertrouwenspersoon@gmail.com  Vergeet niet om in je mail je telefoonnummer te vermelden. Dan kunnen ze contact met je opnemen.

De vertrouwenspersoon gaat op basis van de bij hem/haar neergelegde problemen zo discreet mogelijk gesprekken aan met de probleemhouder en de probleemveroorzaker. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon ondersteuning aanvragen bij het bestuur.