BC United
 > 
 > 

Algemeen

 

Feestavond

14-04-2018Heb je je al opgegeven voor de feestavond?

Speeltijden voor en na zomerstop

17-06-2015

Op maandag 13 juli en dinsdag 14 juli kan er nog gespeeld worden. Vervolgens gaat de sporthal dicht tot 16 augustus. 

Recreanten kunnen vanaf maandag 17 augustus weer spelen op de normale tijden.

- Maandag van 19.30 – 22.00 uur

- Dinsdag van 20.30 – 22.30 uur


Voor competitie spelers wordt er de eerste 2 weken alleen op dinsdag getraind (18 en 25 augustus)

- United 7 t/m 9    van 18.30 uur tot 20.00 uur

- United 4 t/m 6    van 19.00 uur tot 20.30 uur

- United 1 t/m 3    van 20.00 uur tot 21.30 uur


Vanaf 31 augustus worden alle speeltijden gebruikt

- Maandag recreatieve jeugd van 18.30 – 20.00 uur

- Maandag recreanten van 19.30 – 22.00 uur

- Dinsdag competitiespelers training van 18.30 – 21.30 uur

- Dinsdag recreanten van 20.30 – 22.30 uur

- Vrijdag startende jeugd van 16.30 – 18.00 uur

- Vrijdag competitie jeugd spelers van 16.30 – 18.00 uur

- Vrijdag competitie senioren spelers van 21.00 – 23.00 uur


Penningmeester van het Jaar 2015

04-04-2015

Penningmeester van het Jaar 2015

Hierbij willen wij jullie laten weten, dat we Rob Noldus, onze penningmeester hebben genomineerd als penningmeester van het jaar.

Rob is al sinds 2003 penningmeester bij BC United. Hij doet zijn werk altijd super! Vandaar dat we hem een keer in het zonnetje willen zetten als waardering voor zijn werk.

Hij maakt hierbij kans op o.a. € 2500,- voor de clubkas en een feestelijke huldiging.

Het is nu belangrijk dat er zo veel mogelijk op Rob gestemd gaat worden, dit kan via onderstaande link:

 

http://www.penningmeestervanhetjaar.nl/stem/rob-noldus-bc-united-venlo/

 

Dit is vanaf 30 maart mogelijk, waarna op 26 april het stemmen wordt gesloten.

Vervolgens zal de jury uit de top 250 penningmeesters (o.b.v. relatief aantal stemmen in verhouding tot aantal clubleden) de winnaar kiezen.

 

Jullie mogen deze link natuurlijk ook met verdere vrienden, familie en bekenden delen!

 

Bestuur BC United


De jaarlijkse paaseierenactie komt eraan

28-02-2015

Paaseierenactie

Ook dit jaar gaan we weer paaseieren verkopen om de clubkas te spekken. Natuurlijk is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk eieren verkocht gaan worden. De verkoopprijs zal zijn  €2,10 voor een doosje van 6 en €3,20 voor een doos van 10 eieren. De verkooplijsten zullen zo snel mogelijk worden uitgedeeld. Wij willen jullie vragen je best te doen om zo veel mogelijk eieren te verkopen! Iedereen die 50 eieren of meer heeft verkocht, krijgt als dank een lekkere verrassing.

Wij hopen dat het weer een geslaagde actie wordt!

namens de jeugdcommissie,

Sander Roelofs en Ingrid Huijts


Mooie opbrengst Grote Clubactie

15-12-2014

Dit jaar heeft de jeugdcommissie voor het eerst de Grote Clubactie georganiseerd. Alle leden zijn hier in september over geïnformeerd en konden via een verkoopboekje loten verkopen. Vooral de jeugdleden en prestatieve seniorenspelers hebben erg hun best gedaan. Hopelijk zullen ook recreatieve seniorenspelers volgend jaar mee gaan doen.

Het resultaat van de verkoop is prachtig! We hebben samen een bedrag verdiend van €670,80. We willen iedereen hartelijk danken voor de inzet.

Niki Benders hebben we extra in het zonnetje gezet. Zij was de topverkoper van de club met 34 loten. Zij heeft een klein cadeautje gekregen van United. Van de jongste spelers hebben Thijmen Linders, Maxime Drusedeau, Jolie Stakenborg en Corné van Rens de meeste loten verkocht. Super!


Hopelijk willen jullie allemaal ook het volgend jaar weer meedoen.


Plus Benders sponsoractie

29-11-2014

Benders Plus Venlo en Blerick sponsort € 100.000,- aan sportverenigingen
Wij als vereniging hebben ons aangemeld om mee te doen aan
deze sponsoractie.
Hiervoor roepen we alle leden op om mee te helpen.
Wat moeten jullie doen?
Heel eenvoudig: Boodschappen bij Benders Plus in Venlo of Blerick.
Je ontvangt bij iedere € 5,- besteding bij PLUS Benders één zegel t.w.v. € 0,05 (Exclusief wettelijk niet toegestane
artikelen, bijvoorbeeld: rookwaren en slijterij). Deze zegels moet je vervolgens elke week meenemen
naar de training en in de daarvoor bestemde bus stoppen.
Tim en Marij Hectors zullen er voor zorgen dat ze vervolgens opgeplakt worden en wekelijks naar Benders
gebracht worden. Elke wek zijn er producten die recht geven op extra sponsorzegels; deze producten worden
wekelijks met afprijzing in de weekendadvertentie van Plus Benders in het E3 Journaal afgebeeld.
De sponsoractie start zondag 2 november 2014 en loopt tot en met zaterdag 31 januari 2015.
Natuurlijk kun je ook vragen of familie, vrienden, buren, kennissen hun zegeltjes aan jullie willen geven!?PLUS Benders actualiseert wekelijks de tussenstand van de verenigingen op de winkelvloer door middel van
een scorebord op de tv-schermen in de winkel.


Uitwisseling Met DWAC stopt

28-10-2014

vanwege het feit dat er op woensdagavond geen plaats meer is om gastspelers te ontvangen is bij DWAC de uitwisseling per direct stopgezet.

Dit betekent echter NIET dat de uitwisseling bij Olympia in Tegelen stopt. Daar kunnen we ELKE donderdagavond terecht in de Gulickhal van 20.15 tot 22.15 uur voor een partijtje badminton. 

Het Bestuur


Aankondiging Pilot

21-06-2014

In de bestuursvergadering van 18 juni 2014 hebben wij als bestuur zoals afgesproken in de laatste ALV een pilot vastgesteld. Voor de aanleiding verwijzen wij naar de notulen van de ALV die ook binnenkort worden gepubliceerd. De beoogde kostenreductie is ca € 900,00. Met onderstaande tekst hebben wij getracht de situatie zo goed mogelijk weer te geven.


De stelling: 'De verbouwing van Egerbos zal leiden tot een aanpassing van het aantal badmintonbanen van 12 naar 9.' 

Met dit gegeven als basis heeft het bestuur van United een enquête opgezet en is het resultaat hiervan tijdens de ALV met de aanwezige leden besproken. Daarnaast is de beschikbaarheid van trainers in kaart gebracht om te bezien in hoeverre het mogelijk is trainingstijden te verschuiven. Met het totaaloverzicht van deze gegevens is de ALV tot de conclusie gekomen dat de drukte met name op dinsdag tussen 20.00 uur en 21.30 verder zal toenemen, mogelijk tot een onacceptabel niveau. Om deze reden heeft de ALV gevraagd om een oplossing, die vooraf moet worden getoetst en geëvalueerd.

Trainers hebben hiervoor gezamenlijk een pilot voor de trainingsindeling 2014-2015 opgesteld, die wordt uitgevoerd vanaf 12 augustus tot en met 7 oktober 2014. Evaluatie zal al lopende de pilot zowel door aanwezige trainers als door recreanten (id. Marij Sporken en Mia Heunen) gebeuren, om in een zo vroeg mogelijk stadium knelpunten vast te kunnen stellen. 

De indeling:
maandag:         geen veranderingen tov de huidige situatie
dinsdag:           18.30-20.00 uur    United 7 t/m 10
                        19.00!-20.30 uur   United 3 t/m 6
                        20.00!-21.30 uur   United 1 en 2
                        recreanten starten om 20.30 uur op 6 banen
                        recreanten krijgen vanaf 21.30 uur alle banen
donderdag:       geen training, verschoven naar vrijdag middag
vrijdag middag: 16.30-18.00 uur    startersgroep + teams 7 t/m 10 (van donderdag)
vrijdag avond:  21.00-23.00 uur    teams 1 t/m 6 (uitgebreid met 5 en 6 vanaf vrijdagmiddag)

Wij verzoeken alle leden vriendelijk hun medewerking te verlenen aan de pilot en zijn/haar bevindingen (positief en negatief) kenbaar te maken bij aanwezige, evaluerende trainers en recreanten.

Uiteraard hopen wij dat al onze leden op deze manier zo min mogelijk schade ondervinden van de beperking van zaalcapaciteit waarmee wij als vereniging zijn geconfronteerd. Wij hopen dat de nieuwe accommodatie dit ruimschoots compenseert. 

Het bestuur van BC United


Verbouwing Egerbos

24-04-2014

We hebben eindelijk weer informatie gekregen van de gemeente over de verbouwing van het Egerbos.

De nieuwbouw van het Egerbos 2 verloopt volgens schema. In eerste instantie was er een kleine vertraging opgelopen, maar door de zachte winter is deze achterstand weer ingelopen.

De gemeente heeft van de aannemer het verzoek gekregen om Egerbos 1 eerder te sluiten. De aannemer kan dan eerder met de aanpassingen van deze zaal beginnen, waardoor de totale verbouwing sneller kan worden afgerond. Dit levert voor de gemeente besparingen op. 
Het egerbos is vanaf 30 juni gesloten i.v.m. de zomervakantie. Egerbos 2 is vanaf 11-8 weer open voor het badmintonnen.

De gemeente heeft als eigenaar van de zaal deze vraag aan de gebruikers van het Egerbos voorgelegd. Na het inventariseren van alle opmerkingen heeft men besloten om aan het verzoek van de aannemer te voldoen. Het Egerbos zal daarom per 30 juni voor gebruik worden gesloten.

De gemeente kan ons voor de periode tot de zomervakantie geen alternatieven aanbieden. Na de zomervakantie kunnen we terecht in Egerbos 2. Dit wordt de zaal voor het spelen van badminton. Volgens de informatie die we van de gemeente hebben gekregen kan deze zaal vanaf 11 augustus worden gebruikt. 

Als bestuur willen we U er op wijzen dat we afspraken hebben met DWAC op woensdag avond en bij Olympia op donderdagavond dat onze leden daar ook kunnen komen spelen.

 

Tot zo ver de informatie over de verbouwing van het Egerbos.


Problemen Internet Explorer

08-12-2013

Bij het raadplegen van onze website met oudere versies van Internet Explorer werken er diverse applicaties niet goed.

  • Foto slider werkt niet goed
  • Kan geen fotoalbum openen
  • Enz...........

De oplossing is, updaten naar Internet Explorer 11. 

M.v.g.
Webmaster


Fontys Blackminton

02-12-2013

Op woensdag 13 november heeft BC-United het Fontys Blackminton Tournament georganiseerd. Niet alleen was het een geweldig evenement het heeft ook nog eens een mooie bijdrage aan de financiële positie van de vereniging opgeleverd. Met dank aan alle vrijwilligers die er direct of indirect een bijdrage aan geleverd hebben. Klik hier voor de foto’s Facebook foto’s


40-jarig jubileum

02-11-2013

Op 13 oktober is het 40-jarig jubileum gevierd.

Voor het toernooi hadden zich 50 leden opgegeven: 36 in de dyhard klassen en 14 in de relax klasse. In beide klasse waren recreatieve en competitiespelers ongeacht hun leeftijd aan elkaar gekoppeld om wedstrijden te spelen.

Na een middag van inspanning was er bekend wie het toernooi gewonnen had. In de dyhard klasse waren Ronald Wetzel en Peter Vermeeren te sterk voor de rest van de spelers. In de relax klasse ging de titel naar Wilbert van Dijk en Vera Duijf

 

Tijdens het toernooi zijn een aantal vrijwilligers op bezoek gegaan bij het museum ‘Van wasrol tot DVD’ over de ontwikkeling van geluids- en filmdragers. Daar kregen ze een interessante rondleiding door het museum met uitleg van de aanwezige apparatuur.

 

Het jubileum werd feestelijk afgesloten in Café Boostenhof in de Boekend.

Ook hier waren er veel leden aanwezig om het glas te heffen  het 40-jarig bestaan.

Het was een gezellige dag.
De foto's kun je via deze link bekijken.