BC United
Privacy
BC United hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. BC United neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 
Verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.
 
Voor welke doeleinden verwerkt BC United uw gegevens?
BC United streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar leden. In het kader van ledenadministratie verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten en nieuws.
 
Uw gegevens
BC United besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar ledenbestand. U kunt BC United vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@bcunited.nl.
 
Bescherming van gegevens
Overzichten van persoonsgegevens zijn gescheiden van de site. Alleen geautoriseerde leden hebben toegang tot uw gegevens, waarbij de autorisatie is gebaseerd op need-to-know, te bepalen door het bestuur.