Bestuur:

Voorzitter: Ilona Smeets
Penningmeester: Niek Overdevest
Secretaris: Twan Vosbeek
Coördinator competitie: Bart Cuypers
Coördinator recreanten: Isabelle Viaene
Coördinator jeugd: vacature
Coördinator communicatie: vacature
Ledenadministratie:
Diana Knoops


Trainers:

Bart Cuypers
Diana Knoops
Sjors van Dijk

Statuten:
De statuten van onze vereniging, dd 20 september 1999,
liggen ter inzagen bij het secretariaat

Vertrouwenspersonen:

Bij onze vereniging staat de veiligheid van de leden voorop. Het spreekt voor zich dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd. Mocht er binnen de vereniging sprake zijn van ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, dan kun je dit melden bij een van de twee vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zijn:
Maud Jacobs en Sanne Willems

Je kunt een melding of vraag bij hun neerleggen door hen aan te spreken of door een mail te sturen naar bcunited.vertrouwenspersoon@gmail.com.
Vergeet niet om in je mail je telefoonnummer te vermelden. Dan kunnen ze contact met je opnemen.

De vertrouwenspersoon gaat op basis van de bij hem/haar neergelegde problemen zo discreet mogelijk gesprekken aan met de probleemhouder en de probleemveroorzaker. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon ondersteuning aanvragen bij het bestuur.