Momenteel zijn we bezig met het vernieuwen van onze website.
Hierdoor is de site nog niet compleet en functioneert hij nog niet volledig.

Lidmaatschap BC-United

Wilt u lid worden van onze Badmintonclub?
Neem dan contact met ons op via ons Contact formulier.

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Diana Knoops.

Download hieronder ons inschrijf formulier:

Download: Inschrijf formulier BC United

Gelieve het formulier bij Diana Knoops van de ledenadministratie af te geven.
Bij wijzigingen van uw inschrijving kunt u deze opnieuw invullen.
Bvd.

Contributie

De basiscontributie bedraagt € 80,- per halfjaar.

Leden die competitie en toernooien gaan spelen en daarvoor ook extra training krijgen, betalen een toeslag op de basiscontributie. De toeslag is afhankelijk van leeftijd en speelniveau en bedraagt 15, 30 of 45 euro.

De penningmeester int de contributie in januari en juli per automatische incasso.

Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 11,00 voor jeugd en € 16,50 voor volwassenen.

Gezinskorting

Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 50% op de contributie. De korting wordt berekend over het laagst te betalen tarief.

 

Venlo-pas

Wie in het bezit is van een Venlo-pas, kan deze gebruiken voor het betalen van de contributie. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Badmintonbond

Al onze leden worden als lid aangemeld bij de Nederlandse Badmintonbond. Zij zijn daardoor onderworpen aan de statuten en reglementen die door de Nederlandse Badmintonbond zijn opgesteld. De contributie van de bond wordt door BC United voldaan en is bij de clubcontributie inbegrepen.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen bij de ledenadministratie.

Prestatieve spelers die bij BC United willen stoppen, dienen dit vóór 1 april te doen. Na deze datum zijn ze verplicht de contributie van het volledige jaar daaropvolgend geheel te voldoen. (Bondsregel)

Recreatieve spelers die bij United willen stoppen kunnen opzeggen vóór 1 juni of voor 1 december. Na deze datum zijn ze verplicht de contributie van het volledige halfjaar daaropvolgend geheel te voldoen.

(De Statuten van BC United, dd 20 september 1999, liggen ter inzage bij het secretariaat. Hierbij zij vermeldt dat de Statuten aan actualiteit dienen te worden aangepast)